Algemene voorwaarden

Artikel 4 – Verwerking van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld, worden door [Heylen bv] verwerkt om de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en het beheer van de klanten toe te laten.

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij hiervoor de expliciete toestemming werd verleend of in geval van mededeling aan technische/logistieke dienstverleners om de levering van de producten/diensten toe te laten.

2. De Klant beschikt (in bepaalde gevallen) over een recht op inzage, verbetering, gegevens wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, beperking en verzet. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door middel van een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek (met een kopie van de identiteitskaart). Indien de Klant van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk zou uitmaken, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

3. De integrale privacyverklaring kan geraadpleegd worden op [www.m-assistance.be]